Kuwwatlylygy 2 kWt bolan gün elektrik stansiýasy.

Häzirki wagtda bütin dünýäde elektrik energiýasyny öndürmekligiň alternatiw çeşmelerine uly üns berilýär. Dünýäniň ösen ýurtlarynda günüň we ýeliň energiýasyny peýdalanyp, elektrik energiýasy öndürilýär. Biziň institutymyzyň okuw merkezinde hem kuwwatlylygy 2 kWt bolan awtonom gün elektrik stansiýasy gurnalan. Bu desga talyplara gün energiýasyny elektrik energiýasyna özgerdiji gün panelleriniň işleýşini özleşdirmeklerinde uly ýardam berýär.