Tender

Тендер

   

Türkmenistanyň Energetika ministrligi  

metalprokaty, alýumin katankalary we polat ýadrosyny ýasamak üçin sim getirmek boýunça üpjün edijileri saýlap almak boýunça deslapky hünär dereje işlerini geçirilýändigini yglan edýär:

 

Gerekli resminamalar:

Bäsleşik

Türkmenistanyň Energetika ministrligi daşarky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin enjamlaryň we materiallaryň getirilmegi üçin lotlar boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär:

 

Bölünmeýän lot 1-kabel we kabel önümleriniň getirilmegi