Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2022-04-23
534

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 22-nji aprelde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe meselelere hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi ýazýar. Döwlet Baştutanymyz...

2022-04-22
550

Syýasy

Günbatar sebitde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-nji aprelde Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi ― diýip, TDH habar berýär. Şu gezekki dabaralar Balkan atçylyk sport toplumynda däp...

2022-04-22
490

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryny türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Ýaponiýanyň Imperatory Naruhita, Premýer-ministri Fumio Kisida we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli...

2022-04-21
538

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi

20-nji aprelde paýtagtymyzdaky «Oguzkent» myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi ― diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi ýazýar. Döwlet Baştutanymyz mejlisde eden çykyşynda assosiasiýanyň...

2022-04-20
675

Beýlekiler

Aşgabatda halkara ylmy duşuşyk geçirildi

19-njy aprelde Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde» atly halkara ylmy duşuşyk geçirildi. Bu barada TDH habar berdi. Çärä Türkmenistanyň taryhçy alymlary, arheologlary, sungaty öwrenijileri,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: