«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň düzümine jemi bellenen kuwwatlylygy 6 511,2 MWt bolan 12 sany döwlet elektrik stansiýasy, 6 sany önümçilik birleşigi, “Türkmenenergoabatlaýyş” ýöriteleşdirilen önümçilik birleşigi, Şäheri yşyklandyryş müdirligi, “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy, “Energoüpjünçilik” kärhanasy girýär.

“Balkanenergo” önümçilik birleşigi

“Balkanenergo” önümçilik birleşigi Balkan welaýatynyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika desgalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde ýerleşýän energetika desgalaryna gözegçilik etmek işlerini ýerine ýetirýär. Önümçilik birleşiginiň düzümine Serdar we Türkmenbaşy...

“Daşoguzenergo” önümçilik birleşigi

“Daşoguzenergo” önümçilik birleşigi Daşoguz welaýatynyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika desgalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde ýerleşýän energetika desgalaryna gözegçilik etmek işlerini ýerine ýetirýär. Önümçilik birleşiginiň düzüminde 9 sany etrap...

“Lebapenergo” önümçilik birleşigi

“Lebapenergo” önümçilik birleşigi Lebap welaýatynyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika desgalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde ýerleşýän energetika desgalaryna gözegçilik etmek işleri ýerine ýetirýär. Önümçilik birleşiginiň düzüminde “Türkmenabat elektrik ulgamlary”...

“Maryenergo” önümçilik birleşigi

“Maryenergo” önümçilik birleşigi Mary welaýatynyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika desgalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde ýerleşýän energetika desgalaryna gözegçilik etmek işleri ýerine ýetirýär. Önümçilik birleşiginiň düzüminde 11 sany etrap...

“Döwletenergogözegçilik” kärhanasy

“Döwletenergogözegçilik” kärhanasynyň düzümine Aşgabat, Ahal, Balkan, Türkmenbaşy, Mary, Lebap we Daşoguz bölümleri girýär. Bu kärhana senagat önümi bolup durýan elektrik energiýasynyň hasabyny ýöredýän, üpjün edijileriň we sarp edijileriň arasynda pul hasaplaşygyny amala aşyrýan, energiýa serişdeleriniň rejeli we tygşytly sarp edilişini,...