Ygtyýarnama

27.11.20, 27.12.20 kodlar boýunça
Ygtyýarnama almak üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy:
1) Ygtyýarnama bermek hakynda arza; 2) Tertipnama, Döwlet bellige alynandygy barada şahadatnama, Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme; (bellenen tertipde däl tassyklanan nusgalary) 3) Ynanç haty; 4) Önümçilik binýädy barada maglumat (şeýle hem baş meýilnama, Ýangyn howpsuzlyk, “Döwletenergogözegçilik” we Döwlet arassaçylyk we kesellere garşy göreşmek gulluklaryndan kepilnamalaryň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 1); 5) Bar bolan tehnikasy barada maglumat. (tehniki pasportlaryň, guratlyk hatlaryň, howpsuzlyk sertifikatlaryň, ýük daşaýjy tehnikalaryň ygtyýarnamalarynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 2); 6) Bar bolan enjamlary, gurallary, esbaplary we gorag (gorag serişdeleriň döwlet barlaghanasyndan geçirilen synag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 3); 7) Bar bolan barlag-ölçeg, geodeziýa abzallary, gurallary (“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugyndan berilen synag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary ) (Görnüş 4); 8) Inžener-tehniki işgärleriň sanawy olaryň F.A.A., eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň, “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän ZG we TH boýunça bilim barlagynyň tassyklanan nusgalary)(Görnüş 5); 9) Hünärleri boýunça işgärleriň sanawy eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň, “Döwletenergogözegçilik” gullugy tarapyndan berilýän THK we TUK boýunça bilim derejesiniň beýanynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 6);. 10) Ön alynan ygtyýarnamalaryň tassyklanan nusgalary (bar bolan ýagdaýynda); 11) Ýerine ýetirilýän işler boýunça kadalaşdyryjy-tehniki edebiýatlarynyň sanawy; 12) Degişli iş görnüşine “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän “Howpsuzlyk sertifikaty”;

33.14.10, 33.14.70 we 33.14.80 kodlar boýunça
Ygtyýarnama almak üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy:
1) Ygtyýarnama bermek hakynda arza; 2) Tertipnama, Döwlet bellige alynandygy barada şahadatnama, Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme; (bellenen tertipde däl tassyklanan nusgalary) 3) Ynanç haty; 4) Önümçilik binýady barada maglumat (şeýle hem baş meýilnama, Ýangyn howpsuzlyk, “Döwletenergogözegçilik” we Döwlet arassaçylyk we kesellere garşy göreşmek gulluklaryndan kepilnamalaryň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 1); 5) Bar bolan tehnikasy barada maglumat. (ýük göteriji tehnikasy onuň barlag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 2); 6) Bar bolan enjamlary, gurallary, esbaplary we gorag (gorag serişdeleriň döwlet barlaghanasyndan geçirilen synag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 3); 7) Bar bolan barlag-ölçeg, geodeziýa abzallary, gurallary (“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugyndan berilen synag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary ) (Görnüş 4); 8) Inžener-tehniki işgärleriň sanawy olaryň F.A.A., eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň, “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän ZG we TH boýunça bilim barlagynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 5); 9) Hünärleri boýunça işgärleriň sanawy eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň, “Döwletenergogözegçilik” gullugy tarapyndan berilýän THK we TUK boýunça bilim derejesiniň beýanynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 6); 10) Ön alynan ygtyýarnamalaryň tassyklanan nusgalary (bar bolan ýagdaýynda); 11) Ýerine ýetirilýän işler boýunça kadalaşdyryjy-tehniki edebiýatlarynyň sanawy; 12) Degişli iş görnüşine “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän “Howpsuzlyk sertifikaty”;

42.22.10, 43.21.50 kodlar boýunça
Ygtyýarnama almak üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy:
1) Ygtyýarnama bermek hakynda arza; 2) Tertipnama, Döwlet bellige alynandygy barada şahadatnama, Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme; (bellenen tertipde däl tassyklanan nusgalary) 3) Ynanç haty; 4) Önümçilik binýädy barada maglumat (şeýle hem baş meýilnama, Ýangyn howpsuzlyk, “Döwletenergogözegçilik” we Döwlet arassaçylyk we kesellere garşy göreşmek gulluklaryndan kepilnamalaryň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 1); 5) Bar bolan tehnikasy barada maglumat. (tehniki pasportlaryň, guratlyk hatlaryň, howpsuzlyk sertifikatlaryň, ýük daşaýjy tehnikalaryň ygtyýarnamalarynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 2); 6) Bar bolan enjamlary, gurallary, esbaplary we gorag (gorag serişdeleriň döwlet barlaghanasyndan geçirilen synag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 3); 7) Bar bolan barlag-ölçeg, geodeziýa abzallary, gurallary (“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugyndan berilen synag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary ) (Görnüş 4); 8) Inžener-tehniki işgärleriň sanawy olaryň F.A.A., eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň, “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän ZG we TH boýunça bilim barlagynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 5); 9) Hünärleri boýunça işgärleriň sanawy eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň, “Döwletenergogözegçilik” gullugy tarapyndan berilýän THK we TUK boýunça bilim derejesiniň beýanynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 6); 10) Ön alynan ygtyýarnamalaryň tassyklanan nusgalary (bar bolan ýagdaýynda); 11) Ýerine ýetirilýän işler boýunça kadalaşdyryjy-tehniki edebiýatlarynyň sanawy; 12) Degişli iş görnüşine “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän “Howpsuzlyk sertifikaty”;

71.11.40 kody boýunça
Ygtyýarnama almak üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy:
1) Ygtyýarnama bermek hakynda arza; 2) Tertipnama, Döwlet bellige alynandygy barada şahadatnama, Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme; (bellenen tertipde däl tassyklanan nusgalary) 3) Ynanç haty; 4) Önümçilik binýady barada maglumat (şeýle hem baş meýilnama, Ýangyn howpsuzlyk, “Döwletenergogözegçilik” we Döwlet arassaçylyk we kesellere garşy göreşmek gulluklaryndan kepilnamalaryň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 1); 5) Bar bolan ofis tehnikasy barada maglumat. (Görnüş 2); 6) Bar bolan barlag-ölçeg, geodeziýa abzallary, gurallary (“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugyndan berilen synag beýannamalarynyň tassyklanan nusgalary ) (Görnüş 4); 7) Inžener-tehniki işgärleriň sanawy olaryň F.A.A., eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň, “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän ZG we TH boýunça bilim barlagynyň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 5); 8) Hünärleri boýunça işgärleriň sanawy eýeleýän wezipesini, bilim derejesini, topar derejesini we degişli iş görnüşinde iş stažyny görkezmek bilen (pasportlaryň, diplomlaryň, zähmet depderçileriň tassyklanan nusgalary) (Görnüş 6); 9) Ön alynan ygtyýarnamalaryň tassyklanan nusgalary (bar bolan ýagdaýynda); 10) Ýerine ýetirilýän işler boýunça kadalaşdyryjy-tehniki edebiýatlarynyň sanawy; 11) Degişli iş görnüşine “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan berilýän “Howpsuzlyk sertifikaty”;

Telefon: 37-96-25, 37-94-25

Faks: 37-96-02, 37-96-34