Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2021-11-28
659

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti YHG agza ýurtlaryny Owganystana ynsanperwerlik kömegini bermäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýekşenbe güni Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlaryny owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini bermäge çagyrdy. Milli Liderimiz bu çagyryş bilen Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde YHG-nyň 15-nji sammitinde çykyş etdi. Döwlet Baştutanymyz Owganystanyň ykdysady işlere işjeň...

2021-11-11
1008

Tender

Türkmenistanyň energetika ministrligi täze tender yglan edýär

Türkmenistanyň energetika ministrligi Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda täze Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak boýunça konsalting hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde halkara tenderini geçirýändigini yglan edýär. Tendere gatnaşmak isleýän kompaniýalar 2021-nji ýylyň 14-nji dekabryna çenli (ýerli wagt...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: