Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2022-07-02
855

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi uzak aralyklarda ýerleşýän we barmasy kyn bolan şäherçelerde gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi uzak aralyklarda ýerleşýän we barmasy kyn bolan şäherçelerde gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara tender yglan edýär Basleşige gatnaşmak üçin:

2022-06-06
656

Tender

Döwlet Baştutanymyz BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi

6-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammedi kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Belenilişi ýaly,...

2022-06-05
744

Tender

Türkmenistanda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli pydagyň işgärlerine Gutlagyny iberdi.  5-nji iýunda bolsa Oba hojalyk toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp «Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň döwlet ekologiýa...

2022-06-04
550

Tender

Energetika toplumynda ýylyň başyndan bäri netijeli işler alnyp baryldy

4-nji iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýylyň bäş aýynyň jemlerine bagyşlanan bilelikdäki giňişleýin mejlisi geçirildi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow mejlisde energetika toplumynyň şu ýylyň bäş aýynda alyp...

2022-06-03
713

Tender

Döwlet Baştutanymyz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen ýörişe ýolbaşçylyk etdi

3-nji iýunda, asylly däbe görä, ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasynda mynasyp orun eýeleýän bu halkara baýrama gabatlanyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bu barada...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: